:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ( . polysyndeton)

  ( . polyspastos - )
  ( ... )  ()

  ( )
  ( ... . theos - )
  ( ... . taenia - )


  ( . politika -
  -
  ( . polytypage)
  ( ... )
  ( )


  ( ... . tropos -
  ( )
  ( )
  ( . politura -
  (Politzer) (1903-42)

  ()


  ( ... . uron - )
  ( ... ...)
  ( ... . phagein -
  ( ... . phylon -
  ( ... . phone -
  (


  ( ... . chroma - )
  ( . . 251)
  (5 .)

  (1906-67)
  ( ... ...)
  (Politzer) (1835-1920)
  (Poliziano) ( . .

  (Van Basten) ( . 1965)
  (3 .)
  (1887-1937)
  (Bornholm)
  (Bodel) ( . 1165-1210)
  :