:

 •  
                                                        

  (; Asian Development Bank)

  (; Asian Development Bank)

  . 1965. - (). . 1980- . 47 . - , , . - , , .


  ( . Block
  ( . - ) (
  (1912-84)
  (Botu) (1933-87)
  :