:

 •  
                                                        

  (?-1664)

  (?-1664)

  1657-59. 1658, . . 1659 , , .

  ( ) (B)

  (1917-67)
  (Hamann) (1730-88)

  :