:

 •  
                                                        

  () (Halevy) (1799-1862)

  () (Halevy) (1799-1862)

  . . "" (" ", 1835), " " (1850), .

  (Borda) (1733-99)
  (Bayliss) (1860-1924)
  (Brazos)

  (Bonomi) (1873-1951)
  :