:

 •  
                                                        

  (Jacquard) (1752-1834)

  (Jacquard) (1752-1834)

  . (1804-08) ( ).

  ( . Amulius)
  (
  (Barye) (1795-1875)

  (Berchem) (1620-83)
  :