:

 •  
                                                        

  , .

  (Byrd) ( . 1543-1623)
  (Botta) ( .1943)
  ( . brisant - )

  ( )
  :