:

 •  
                                                        

  (Kornai) ( . 1928)

  (Kornai) ( . 1928)

  . , .  (1889-1966)
  ( ... . planum - )
  (Weil) (1909-43)
  :