:

  •  
                                                          

    , , . . .


    (Bates) (1825-92)    :