:

 •  
                                                        

  14-17 .


  (Vignola) ( . .
  (Gance) (1889-1981)
  (Barnave) (1761-93)

  :