:

 •  
                                                        

  (

  (

  ): B2H6 B4H10 - , B5H9 - , B10H14 - . , , , . , .  (Bolivar) (1783-1830)

  (1908-61)
  :