:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  (Krummel) (1854-1912)
  ( . 1924)
  (1910/11-93)
  (1897-1969)
  ( .1950)
  ( . cruchon - )


  ( )
  (1837-89)


  ( . xanthos - -opsis -


  ( . 298)
  ( . . 320)
  ( . 109)
  ( . 1922)
  (ksiadz)
  ( . xenia -
  ( . xenos - bios - )
  ( . xenos - gamos - )
  ( . xenos - ...)
  ( . Xenon)

  (Xenopol) (1847-1920)
  (1867-1951)

  ( . 570 - 478 . .)
  ( . xenos - ...
  ( . 430-355 354 . .)
  I (? - 465 . .)
  ( ) ( . xeros - )

  ( . xeros - ...)
  ( . xeros - phyton - )
  ( . xeros - ophthalmos - )
  ( . xylon - ) ()

  ... ( . xylon - )
  ( ... ...)
  ( ... ...)

  ( ... ...)
  ( ... ...)
  (Xirgu) (1888-1969)
  ( . xiphos - pagos - )


  (Wright) ( . 1916)
  (Buzau)
  ( ...


  :