:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  (1926-77)
  (1897-1985)

  (1913-86)
  (1915-45)
  (Hochhuth) ( . 1931)
  (Ho Chi Minh) ( 1976  (1904-86)
  (Hrdlicka) (1869-1943)  ( . 1913)
  (1894-1984)
  ( . chrestomatheia
  ( . 1939)
  (1836-1906)

  -  ( . 280-208/205 . .)
  ( . chrysobullon)

  ( . chrysos - elephas - )
  () ( . . 319)

  ( . 1925)
  1907
  ()
  ( . 1908)
  ( . 1927)


  - ()
  - ()
  - () . 1945

  ( . amphitheatron)
  ( . )

  ( . 1928)
  (Bogdanovich) ( . 1939)
  :