:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ()
  (1917/18-81)

  ()

  ( . 1930)


  ( . 1910)


  ( . - )
  ( . 1933)

  ( . 1097-1154)
  (1024-78)

  (1815-60)


  (Illyes) (1902-83)
  ( )
  (Ica)


  (Icaza) (1906-78)

  (1873 1877-1938)

  (Iquique)
  .
  (Iquitos)

  ( . eikon -

  (1841-1923)
  1566

  ( . eikon -
  ( . eikon - ...)
  (1871-1960)
  (1864-1927)

  ( . eikon - ...)
  ( . stasis - )
  ( . eikosi - hedra - )

  ()

  ( . archaios - )
  ( . )
  ( . beurs
  :