:

 •  
                                                        

  , , 1; ., 15 16.

  (Bradstreet) (1612-72)
  ( . vitrage
  (Antakya)

  ( )
  :