:

 •  
                                                        

  ( 50 ):


  ( .-geneia  ()
  ( . therme -

  ( ...)
  () . . .

  ( . metallurgeo -
  ( .)


  ( ... . meros -
  ( . metamiktos - )  ( . metamorphosis - )


  ( ... )
  ( ... . nephros - ) (


  ()
  ( . metaplasso - )

  ( ... . soma - )  ( . metastasis - )
  (Metastasio) ( . .

  ( . metathesis - )

  ( ... )
  ( ... )
  ( . meta ta physika - )

  ( . amblys -
  (Boll) (1917-85)
  -
  ( . 1910)

  :