:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ( ... ...)

  ( . mikron - )
  (Micronesia)
  ()
  ( ... . pyle - )  ( ... . seismos - )
  ( ... ...)
  ()

  ( )
  ( )
  ( ... )
  ( ... . structura - )  ( ... . tome -
  ( ... )
  ( ... ...) ( )

  ( ... ...)
  ()
  ( )
  ( ... ...)
  ( ... . kephale - )

  ( . bombage)
  (Bibbiena) ( . ) (1470-1520)
  ( Brigantia
  ( . 1922)
  (1907-77)
  :