:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ( . 1939)
  ( . 525-500 . .)

  (1912-43)
  (Olbers) (1758-1840)
  (Alborg)
  (Olbracht) ( .
  (Olbrich) (1867-1908)
  (Olbrychski) ( . 1945)

  ()
  (?-969)
  (
  (Holguin)


  (Oldenburg)
  (Oldenburg) ( . 1928)
  (1863-1934)

  (1903-87)
  -

  () (1863-1933)
  (Ulster)

  (1839-97)
  (1922-87)

  (Olszewski) (1846-1915)
  (Olsztyn)
  .  (Ohm) (1787-1854)
  ( . oma)

  ( )

  I ( . 591 581-644)
  - ( . 1862-1931)
  (644-712 719)
  ( . 1048 - 1122)

  (Omaha)
  ( . akustikos - )

  :