:

 •  
                                                        

  ( 50 ):


  ( . 1928)  ( )
  (Ostwald) (1853-1932)
  (
  - (1790-1881)
  - ( ) ( . 50- . 18 . - 1788)
  (Ostenbergs) ( . 1925)
  (Oostende)
  ... ( . osteon - )
  ( ... . blastos -
  ( ... )
  ( ... )
  ( ... ...)
  ( ... . malakia - )
  ( ... . myelos - )
  ( . osteon - ) ( )
  ( ... . poros -
  ( ... )
  ( ... . tome -
  ( ... . phyton - )
  ( ... . chondros - )
  ( ...
  ( ... ...)

  (Oster) ( . 1947)
  ( . 1947)
  (1686-1747)
  - (1770-1857)
  ( - Ostsee)

  (Austin)
  (Austin) (1911-60)
  ( . ostinato
  (Ostia)
  (1904-72)
  (Ostrava)
  ( . ostrakismos

  (
  ( . 298)

  .

  -

  II ( . 1235)
  ( . Walze -
  (1874-1946)
  :