:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ( )
  ( . . ) (1885-1933)
  ( . parodos)
  ( . parodia)
  ( ... . odus
  ( . paroxysmos -

  ( . parole)

  ( ... . onyma - )

  ( ... . onyx
  () ( . paronomasia
  (1843-91)

  ( ... . us

  (Parra) (1917-67)

  (Parri) (1890-1981)
  (Parry)
  (Parry Islands)
  (Parrington) (1871-1929)
  ( .
  ( )
  (Parsons) (1902-79)
  (Parsons;
  (1854-1931)
  ( "")


  ( . parthenos - ...) ( )
  ( . parthenos - karpos - )

  (Adenet le Roy) ( . 1240 - . 1300)
  ( . )
  ( . Arlecchino)
  ( . 1923)
  (Wuttig) (1783-1850)
  :