:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  (1794-1860)
  (1857-1926)
  --


  ( . eu -
  (1611-1682 1683)

  ()

  ( . )
  ( . evolvens - )
  ( )
  . . . ()
  . . . ()
  ( )
  ( . evolutio - )

  (Evora)  ... ( . eurys - )
  ( ... . bion - )

  ( . heureka - )

  ( . heurisko -

  ( ... . therme - )
  ( . eurythmia -
  ( ... . topos - )
  (Evren) ( . 1918)

  (
  ( . eutektos - )

  ( )
  ( . euphemia - )

  [ ( . euphyes - ) - . ]
  ( . egalitarisme

  (Antsirabe)
  (1859-1929)

  (Barber) (1910-81)
  (1840-1900)
  :