:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ... ( . aequus - )
  ( . aequivalens -
  (1460-1525)
  ( . aequilibris - )


  () (Ekhof) (1720-1778)
  ( . ekdysis - )
  (Ekeberg) (1767-1813)
  ( . equerre)
  ( . exaltatio - ) ( )
  ( . examen - )
  ( . exaratio - ) ( )
  ( . ex -
  ( . exarchos -
  ( . exegetikos - )
  ( . exsequor - )
  ( . exsecutor - )
  ( . exsecutio - )
  ( . ekzema - )
  ( . exemplar - )
  ( . exercitium - ) (.)
  ( . exsistentia - )
  ... ( . exo -

  ( ... . gamos - )


  ( ... ...)
  ( ... . derma - )
  ( ... . karpos - )
  ( ... . krino - )
  [ . ex(pressi)on -
  ( ... . osteon - )
  ( ... ) ( )
  ( . exoterikos - )
  ( ... . therme - )
  ( . exotikos -
  ( . exophthalmos - )  ( . equipage)
  ( . equiper -
  ( . . ) (1902-1976)
  (Eckartshausen) (1752-1803)

  (Antoine de Bourbon) (1518-62)


  ( . anamnesis - )
  (1881-1947)
  :