:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ( ... . tonos - )

  ( ... . thrix
  ( ... . trophe - )


  () (Hipler) ( . 1465-1526)
  ( . hypnos - )
  ( . hypnos - paideia - )

  ... ( . hypo -
  -
  ( ... )
  ( ... . gala
  ( ... ...) ()

  ( ... . glykys -
  ( ... . derma - )

  ( ... . dynamis - )

  ( ... . kaustos - )
  ( )

  ( ...
  ( ... . oxygenium - ) ( )
  [ ... . (glandula) parathyreoidea - ]
  [ ... . (glandula) pituitaria - ]
  ( ... . plasis - )
  ( ... . osme -
  ( ... . spao - )

  ( ... . stasis - )
  ( )
  ( . hypostylos - )

  ( ... . taxis - )
  ( )

  ( . hypothesis -
  ( ... . tensio -
  ( . hypoteinusa)

  ( ... . therme - )
  [ ... . (glandula) thyreoidea - ]

  ( ... . tonos - )  ( ... . patris

  (Bleriot) (1872-1936)
  ()
  () (Baulig) (1877-1962)
  :