:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  [20 (1 ) 1809
  (1813-89)

  ()
  (Godard) ( . 1930)
  (Godard) (1827-90)
  (Godwin) (1756-1836)
  (Goddard) (1882-1945)
  (1919-91)
  (1811-70)
  (1905-1976)
  (1912-62)


  (Godmanis) ( . 1951)
  (1893-1982)

  (Godowski) (1870-1938)
  ( . hodos -
  (Godoy) (1767-1851)
  (Hodskin) (1787-1869)
  (1949-1995)

  (1892-1965)
  ( . 1929)
  (Godhavn)
  - (Gorzow Wielkopolski)
  (

  (Goyen) (1596-1656)
  (-) (Goytisolo Gay) ( . 1931)

  (Goya) (1746-1828)
  ()

  ( .

  (Holan) (1905-80)
  ( . 1928)
  (1885-1953)
  ( . holos -
  () ( . holos - arktikos - )

  . .

  (Gold) ( . .
  (Gold) ( . 1920)
  -
  (Goldberg) ( . 1949)
  (Golding) (1911-93)

  (Vitoria)
  ( . aden - eidos - )

  -
  (Wolfsburg)
  :