:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ( )
  ( . 1934)  ( . . ) (1833-1904)  ( . Ophiuchus)

  ()
  (-


  ( . Serpens)
  ( 1976-90 )

  ( )
  ( )


  (1836-1917)
  ()
  (


  (Znaniecki) (1882-1958)


  (Bindensu
  ( . attraho - )
  ( . gangraina)
  () (1749-1821)
  ( ... . morphe -
  :