:

 •  
                                                        

  ( 50 ):
  ( . 1954)


  ( . 1930)
  ()
  ( . 1941)
  (Golden Gate)
  (-)
  .


  (Solger) (1780-1819)
  ( )
  (Zola) (1840-1902)

  (Zomba)
  (Sombart) (1863-1941)
  (Sommerfeld) (1868-1951)
  ( . zone - )
  ()


  (12 .)
  (Zonguldak)
  ( . sonde)

  ( . Sonderbund - )
  ( . sonder -


  ()

  (1929-93)


  (Sonnenthal) (1834-1909)
  (Sontag) (
  (Sontag) ( . 1933)  (1886-1918)
  (1899-1968)
  (1878-1928)
  :