:

 •  
                                                        

  ( 50 ):


  ( . 286)
  ( . 1 . . .)
  (2-1 . . .)
  () ( . . 319)
  ( . 260 - 170 . .)
  () (1 .)
  ( . apologeomai - )
  ( . apologia)
  ( ... . mixis - )  ( . aporia

  ( . aposteriori - )

  (1654-1734)
  ( )

  ( . apostolos - )
  ( . apothekion - )
  ( .-. )
  ( . apophatikos - )
  ( . apophthegma - )
  ( . apotithemi - )
  ( . apotheosis - )

  ( . apophysis -

  ( ... . chroma - )
  ( ... )
  (Appalachian Mountains)


  ( . apparatus - )


  ( . appareil - )
  ( . appassionato)
  (Appel) ( . 1921)
  (Appell) (1855-1930)
  ( . appendix - )


  ( . ad - perceptio - )
  ( . appetitus - )
  (?-70- . 2 .)
  ( . via Appia)
  ( . applicata

  (Bakema) (1914-81)
  (Arnstadt)
  ( . 1926)
  ( . 1952)
  ( . 2 .)
  :