:

 •  
                                                        

  ( 50 ):


  (Anzani) (1877-1956)

  (
  ( . Australia
  ( . anisos - gamos - )
  ( . anisos - kore - )
  ( . anisos - tropos - )

  ( . 298)
  (1910-88)
  ( . 1917)


  ( . animal - )
  ( . animalculum - )
  ( . animal - )
  ( . anima -
  () ( . animation . animatus -
  ( . anima

  ( . anion  (1899-1966)
  ( . 1934)

  (1733-88)
  (1885-1964)
  (1892-1981)
  ( . Ancus Martius)
  (Ankara; )
  ()
  ( . Anker
  ( . enquete


  ( . ankylos - )
  ()

  () ( . enclave
  (Ancona)
  (Anchorage)
  (1617-53)
  (Ahnlund) (1889-1957)


  ( . bilis - ruber - )

  (-

  :