:

 •  
                                                        

  ( 50 ):


  ( 1962 -)
  ( . entre -

  ( . entrepreneur - )
  () ( . entresol)
  (Antrim)

  ... ( . anthropos - )
  (1716-95)
  ( ... )
  ( ... ...)

  () ()

  ( )
  . . .


  ( ... ...)

  ( ... ... )
  ( ... . morphe -
  ( ... . onyma - )
  ( ... . nosos - )
  ( ... . sophia - )
  ( ... . sphaira - )
  ( ... . phagein - )
  ( ... . choreo - )
  ( ... )
  (Antsla)
  (Antson) (1899-1945)
  ()
  (Antoine) (1858-1943)
  (Antoine de Bourbon) (1518-62)
  (Antunes) ( . 1943)

  ( . antae)
  ( . )
  ()

  (Anouilh) (1910-87)



  ( . an- - uron - )

  (1843-1923)
  (? - . 1686)
  ( . en face

  1939-45
  ( . 1946)
  (1917-93)


  :