:

 •  
                                                        

  ( 50 ):  (? - 130)
  ( . antinomia - )

  ()
  III (242-187 . .)
  ( . 130 - . 68 ..)

  ( . 440)  ( . antipatheia)
  (397-319 . .)
  (1890-1960)
  ( ... . pyr - )

  ( . 1915)
  ( ... . pus
  ( )


  ( ... . septikos - )


  ( . 450 - . 360 . .)
  (Anti-Taurus)
  ( . antithesis - )
  ( . antithesis - )

  ( ... )
  ( ... . trinitas - )
  ()
  (2- . 4 . . .)
  ( . antiphonos - )
  (5 . . .)
  ( ... . freeze - )
  ( ... . frictio - )  - (1904-64)
  (1692-1755)
  (Bothe) (1891-1957)
  -
  (5 .)
  :