:

 •  
                                                        

  ( 50 ):  ( . accretio -
  ( . acculturation
  ( . accumulator - )

  ( . accumulatio -
  ( . 1909)

  ( . akme - -
  ( . akme - )
  ( . - ) ( 1961-92 )

  (1831-95)
  ( 1917 )
  (Acollas) (1826-91)
  ()
  (Aconcagua)
  (1866-1937)
  ( . 1918)
  ( . 1908)

  ( . acre)
  (Acre)
  ( )


  ( . akrobateo -
  (Ackroyd) ( . 1949)

  ( . akron - megas
  (Akron)
  ( . akron - . peto - )
  (1217-82)
  ( . akropolis)

  ( . akrostichis
  ( . akroterion)
  ( . akron - )

  ( 1968 . )
  ( . - - )
  (1832-1903)
  (1823-86)
  (1817-60)
  (1848-1909)  ( ... . poste - )
  (Andriessen) (1892-1981)
  (1814-82)
  :