:

 •  
                                                        

  ( 50 ):  ()
  ( . Astatium)

  (1816-63)
  ( . 1924)
  ( . . -) (. 1922)
  (1892-1966)
  ( . 1936)
  ( . astheneia)
  ( . asthenes - ops - )
  ( . asthenes - )
  (Astaire) ( . . ) (1899-1987)
  ( a - . stereos -
  ( . aster - )
  ( . 285)
  ( . 269)
  ( . asteroeideis - )
  ( a - . stigme - )
  ()
  ( . 290)
  ( . asthma - )


  (Aston) (1877-1945)  ( . 1957)
  -
  -


  . 1919. . 67 . . 3 .  ... ( . astron - )
  ( ... )
  ( ... . blema - )

  ( ... ...)
  ( . astron - eidos - )
  ( ... ...)
  ( ... . labe - )

  (1766-1817)

  ( . . ) (. 1921)
  ()
  (Bond) (1825-65)
  :