:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ( . 1907)
  (Stommel) ( . 1920)
  () (Stoney) (1826-1911)
  (Stonehenge)
  - ( . stop - )
  -

  ()
  -
  ( . stoppino
  ( . stopper -
  (Stoppa) (1906-88)
  (Storck) ( . 1907)
  ( . storno - )

  (1866-1924)
  (storting)
  (Stone) (1903-89)
  (Stone) ( . 1946)
  (Stone) ( . 1913)
  (Stone) ( . 1958)
  ( . stochastikos - )


  (Stoskus) ( . 1925)
  (1826-88)
  () ( . stoia


  (1902-69)
  (1850 1851-89)
  ( . . ) (1886-1973)
  (1820-1900)


  (64/63 . . - 23/24 . .)
  (1882-1971)
  (1843-1902)
  (Stradella) (1644-82)
  (Stradivari) (1644-1737)
  ( . stratiotes -

  (Stradonice)
  (1896-1958)
  (1876-1952)  (Amundsen) (1872-1928)

  - (Garden Grove)
  :