:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ( . syllogistikos - )


  ()
  (Siloe) ( . 1495-1563)
  (1 .)

  () ()
  ( . silhouette)
  ( . silva - )

  (? - 1123)
  (? - . 1566)
  (Sylvester) (1814-97)
  II (Sylvester)
  (12 .)
  ( . Silvius)

  (Sylvius) (

  (""


  (Sem Tob) (14 .)

  ( )

  (1872-1943)
  ( . 1935)
  (1854-1922)
  ( . . ) (. 1924)
  ( ...)
  ( . symbiosis - )

  (1901-82)
  ( . symbolon -

  (Simenon) (1903-89)


  ( . . ) (1878-1964)
  -
  (Valdes Leal) (1622-90)

  :