:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  (Stockholm)  (Stokowski) (1882-1977)
  (Stockport)

  (Stokes) (1819-1903)
  :


  (Stockton)  ( .)

  ( 27 .2.1617 . ).  (1839-96)
  (1906/07-89)
  (1834-1912)
  ( . Mensa)

  ( . stolo


  (1907-79)

  ( .)

  (Stolyhwo) (1880-1966)
  (1862-1911)

  (Stahlberg) (1865-1952)

  ( . 1922)
  (1871-1944)
  ( . stoma
  ( . stoma

  (Angouleme)
  ( . 1930)
  (Vydra) (1876-1953)
  (Brouwer) .
  (1752 - 1818)
  :