:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ( . Strass
  (Strazdas) (1760-1833)
  (Strazdins) (1890-1964)

  -

  (Stranitzky) (1676-1726)


  (S)


  (Stransky ze Zap) (1583-1657)

  ( )
  (Straparola) ( . 1500 - . 1557)
  (Strasberg) (1901-82)
  () (Strasbourg)
  (Strasburger) (1844-1912)
  ( )


  ()
  ( . 1944)
  ( . strategos

  ()


  ( . stratum - ...)

  ( . stratum - ...)  ( . stratum - ) ( )
  ( . stratum - )
  ( . nautes - )
  ( . . 273)
  (1869-1938)

  (

  ( . stratum - )
  -- (Stratford-on-Avon)
  ( . stratum - )

  (Strautmanis) () ( . 1932)

  ( . 1932)
  ( . Harfe)

  :