:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  (1916-88)
  () (1934-82)  (Solow) ( . 1924)
  (1924-97)
  (1930-88)

  (Salisbury)
  (Salisbury) (1830-1903)
  -- (Salt Lake City)
  (Salford)


  - [ 1945 ()]
  ( . solvo - )
  (Solvay) (1838-1922)
  ( . solvo - ...)
  ( 15 . )
  ( . soldo)
  (16 .)
  ( )
  (Szolnok)
  ()
  (Solski) ( . .

  () ( . solfeggio
  (Solferino)

  ( . solubilis - ) ( )
  ( )


  ( . solaris - )
  ( . solarium
  ( )
  (1803-90)
  ( . soma - )
  ( .)


  ()
  ( . soma - )
  ( . soma
  ( . soma


  -
  ( . Nitrogenium)
  ( ) (5- . . .) . . (. ). . :
  (1812-78)
  :