:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  (Sinaia)
  (Synge) (1871-1909)
  (1914-1994)
  ()  ( . syn - harmonia - )
  ( . syn - genetos - )
  ( . Singidunum)
  ( . single
  ( . single - )
  ( . syn - gonia - )

  ( . - )

  ( . syn - daktylos - )
  (Sindi)
  ( . syndikos)


  ( . syndicatus
  ( . 1912)
  ( . syndrome - )


  (1851-1907)
  ()
  ( . synekdoche
  ( . syn - enklisis - )
  ( . sine cura - )

  ( . chenille - )
  (1855-1939)


  (Sinervo) (1912-86)
  ( . synergetikos -
  ( . synergos - )
  ( . synairesis -
  ( . synaisthesis - )

  (1860-1937)  . . . ()
  :