:

 •  
                                                        

  ( 50 ):  (Snegur) ( . 1940)
  ( . Snezka
  ( . 1954)
  (  ()
  (Snyders
  (Snake)
  (Snell) ( . 1903)
  () ( Snellius
  (Snellmann) (1806-81)
  (1865-1937)
  ( . 1925)

  (Snieckus) (1902/03-74)


  ( . snob)
  (Snorri Sturluson) (1178-1241)


  (Snow) (1905-80)  - (Snouck Hurgronje) (1857-1936)
  ()

  (Sniadecki) (1756-1830)
  (Sniardwy)
  ( . Aufheben)

  ( . ) (1420-88)
  (944-998)

  (Soares) ( . 1924)


  (Azara) (1746-1811)
  ( .
  - ()
  (" ")
  ( . 297)
  :