:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ( . synecheia -
  (1904-74)
  ( . syn - )
  ()

  (


  - ( . 1920)


  (1900-72)
  (Sinclair) (1878-1968)
  ( . synklino - )

  ( . synkletos - )
  ( . synkope
  ( . synkretismos - )
  () (Szinnyei) (1857-1943)
  - ( )
  - (-)
  ( . synodos - ) ( )
  ( .
  ( . synodos -

  ( . synoikismos synoikizo - )
  ( ""
  ( . Sina - ...) ()
  ( . synonymos - )
  (Sinop)


  ( . synoptikos - )
  ( )
  ( . syntagma

  ( . syntaxis -


  ( . synthesis - )



  -






  ( )
  (Vitti) ( . .


  -- - (897-967?)
  :