:

 •  
                                                        

  ( 50 ):


  ( . didaskalos)

  ( . 1932)
  -

  (Didion) ( . 1934)
  (Didelot) (1767-1837)
  (Didot)

  ()
  ()
  (Didur) (1874-1946)
  (
  (Diego) ( . 1920)
  - (Diego Garcia)
  - (Diego-Suarez)
  ( . diese
  ()
  ( - )


  ( . diaita - )
  ( ...)
  ( ) ( )
  ( . design -
  ( ... . arthroo - )
  (Disdery) (1819-90)

  (Diesel) (1858-1913)
  -
  -  ( ... . enteron - )
  (Disraeli)
  ( ... . uron - )

  ( . disjunctio - )

  ( . 1941)

  ( )


  ()
  (2- . 4 . . .)
  (Dickey) ( . 1923)
  (1889-1955)

  ""

  (Arghezi) ( .

  ( . 1935)
  :