:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ( . 1948)
  ( . thesauros - )

  ( . thesauros - )


  ( . thesis -
  ( . theos - )
  (Pico de Teide)

  (Theiler) (1899-1972)


  (Taylor) (1685-173 ..1)
  (Taylor) (1613-67)
  (Taylor) (1578-1653)
  (Taylor) ( . 1642-1729)
  () () ( . 194..1)
  (1886-1975)
  (1784-1850)
  ( . 1929)
  ( . 1932)

  (1894-1973)
  I (1589-1663)
  II (1700-62)
  (Teirlinck) (1879-1967)
  (Teisseren de Bort) (1855-1913)


  (Tate) (1899-1979)
  (Tate Gallery)
  (
  (Teichmuller) (1832-88)


  (Teixeira Pinto) (1545-1605)
  (Teilhard de Chardin) (1881-1955)
  ( . theke -

  (
  () (Thokoly) (1657-1705)


  (?-1200)
  (Thackeray) (1811-63)

  ( . texo -
  () (Texel)

  . .  ( . ars nova - )
  :