:

 •  
                                                        

  ( 50 ):

  ( . tirage
  ( . tyrannos)
  (Tirana
  ( . tyrannis)
  ( . thyra - ...)
  ( . tiret
  (
  [ . (glandula) thyreoidea - ]
  ()


  ( . thyra - )  (Tirpitz) (1849-1930)
  (Mare Tirreno)
  ()
  (Tirso de Molina) ( .
  (2- . 7 . . .)


  ()  (Tisza) (1861-1918)
  ( . Tisza
  (1830-1902)
  ()
  () (Tiselius) (1902-7 ..1)


  (Tiso) (1887-1947)


  (Tissandier) (1891-1945)
  (Tissandier) (1843-99)
  (Thiessen) (1899-1990)
  - ()
  (isserand) (1845-96)
  (1897-196 ..1)  (1906-73)

  ( . Libra)
  :