:

 •  
                                                        

  ( 50 ):  () (1886-1913)
  ( . Tucana)
  ()

  ()
  (1608-49)


  (Tucuman)
  (---) (Sa Migue de Tucuman)
  ( 1917 )


  ( . . ) (1918-90)
  (1875-1938)

  (Toulet) - (1867-1920)
  () (Thule)
  (1913-60)
  ( . 1929)
  ( . 192..1)
  (Toliara)
  ( . Thulium)
  ( . 1914)
  ( . Tullus Hostilius)


  (Toulon)
  ( . 1532-1624)

  - (Toulouse-Lautrec) (1864-190 ..1)
  (Toulouse)
  (Tulcea)

  . .  ()
  ( .)
  (1921-95)

  ( . . ) (1909-8..1)
  (1909-76)
  (1880-1940)
  ()
  :